Bulletin-6

EXAMENUITSLAG

 

De uiteindelijke slaagpercentages na het Centraal Examen (CE) zijn als volgt:
 
Lyceumstraat
HAVO  93,7 % (96%-98%) [1 lln - 11%)
VWO  95,5 %   (94%-91%) [0]
- Atheneum  94,8 % (93%-90%) [0]
- Gymnasium  100 % (100%-100%) [0]

De Thij
HAVO  86,7 % (90%-91%) [3 lln - 16%]
VWO  87,6 %  (82%-95%) [1 lln - 9%]
- Atheneum  87,8 % (82%-95%) [1 lln - 11%]
- Gymnasium  86,7 %  (78%-100%) [0]
 
Potskampstraat
VMBO-totaal  98,2 % (96%-96%) [3 lln - 30%]
- TGL  97,8 % (96%-97%) [3 lln - 60%]
- KBL  100 % (95%-94%) [0]
- BBL  97,6 % (97%-98%) [0]
 
Losser
VMBO-TGL  97,2 % (89%-94%) [0]
 
Tussen haken ( ) staan de percentages van de twee voorgaande jaren vermeld (13/14 - 12/13).

Tussen [ ] staat het aantal leerlingen dat dit jaar is gezakt enkel vanwege de aangescherpte slaag-/zakregeling: de kernvakkenregeling en/of de eis gemiddelde CE-cijfer ≥ 5,5 (% is van het totaal aantal gezakte leerlingen).

Analyse examenuitslag

Conclusies/trends:
 

  1. De slagingspercentages voor het VMBO op het Twents Carmel College zien er met gemiddeld bijna 98% erg goed uit. In vergelijking met vorig jaar zijn de percentages op de locatie Potskampstraat in alle leerwegen iets gestegen met de hoogste score voor VMBO-KBL van 100%. De stijging in Losser is spectaculair en met 97% zit de locatie weer op het vertrouwde hoge niveau.
  2. Dit is het eerste cohort waarbij vanaf leerjaar 1 leerlingen met een advies VMBO-KBL en VMBO-TGL gezamenlijk onderwijs hebben gevolgd. Vanaf leerjaar 3 hebben de KBL-leerlingen de AVO-vakken zo lang mogelijk gevolgd op TL-niveau. Uiteindelijk heeft 36% een of meerdere vakken op dit hoogste niveau examen gedaan en hebben 17 leerlingen, die daarnaast ook nog een extra vak hebben gevolgd, een VMBO-GL diploma ontvangen.
  3. In de leerweg VMBO-TGL starten alle leerlingen in leerjaar 4 met een extra vak. Ook dit jaar hebben veel leerlingen hun diploma gehaald met een extra vak op de cijferlijst: in Losser gaat om 90% en op de locatie Potskampstraat betreft het bijna 92% van de leerlingen.
  4. Het slagingspercentage voor HAVO ligt gemiddeld op ruim 90% en daarmee scoort het Twents Carmel College zowel regionaal als landelijk bovengemiddeld. Het percentage op de locatie De Thij scoort met 87% lager dan de afgelopen jaren, maar nog steeds op landelijk niveau. De locatie Lyceumstraat scoort met 94% weer erg hoog, zeker in een jaar dat HAVO op landelijk niveau iets minder scoort.
  5. Met vrijwel 91% scoort ook het VWO binnen het Twents Carmel College goed. Zoals gebruikelijk zijn er verschillen tussen de locaties. Met 88% heeft De Thij te maken met een stevige stijging ten opzichte van het vorig jaar, maar we hopen het volgend jaar als eerste cijfer een negen te schrijven. De Lyceumstraat doet het met 96% ook binnen deze leerweg erg goed en ook beter dan vorig jaar.
  6. Op HAVO en VWO neemt langzaam maar zeker het percentage extra vakkers toe. Gemiddeld komen we uit op ruim 4% bij HAVO en 11% van de VWO-leerlingen.  

Geslaagde leerlingen Praktijkonderwijs

34 Leerlingen ontvingen het getuigschrift Praktijkonderwijs.
Daarvan gaan:
12 leerlingen een BOL opleiding volgen op het ROC van Twente;
5 leerlingen hebben een werkplek gekregen en volgen daarnaast een BBL opleiding op het ROC/AOC;
7 leerlingen hebben een volledige werkplek gekregen;
10 leerlingen volgen een leerwerktraject.
Verdeeld over de sectoren: Techniek 6, Groen 5, Economie 9 en Zorg 4 leerlingen.
De 10 leerlingen die een leerwerktraject volgen kiezen nog geen sector.

Daarnaast hebben de leerlingen de volgende certificaten behaald:

 Beheren van een schoolmagazijn  2 leerlingen
 Winkelmedewerker  8 leerlingen
 Kassatraining  5 leerlingen
 Onderhoud plantsoen  6 leerlingen
 Plantenkennis  8 leerlingen
 Trekker rijbewijs  4 leerlingen
 Vorkheftruck  6 leerlingen
 Cursus bosmaaier  9 leerlingen
 Opleiding houtbewerking  3 leerlingen
 Basisvaardigheden metaal Kenteq  3 leerlingen
 Mig Mag lassen Kenteq  1 leerling
 Klussendienst  5 leerlingen
 B-VCA  17 leerlingen
 Werken in de keuken  6 leerlingen
 Schoonmaak in de Groothuishouding  15 leerlingen
 Werken in de zorg  7 leerlingen
 Woonhulp  3 leerlingen
 Werken in de kinderopvang  3 leerlingen

VERGADERING CMR

Benoemingsprocedure Rector

De CMR adviseert positief ten aanzien van de voorgestelde benoemingsprocedure. Op de profielschets heeft de CMR een gering aantal wijzigingen c.q. aanvullingen. Inmiddels zijn deze opmerkingen verwerkt en geeft de CMR ook een positief advies over de profielschets. Binnenkort wordt de vacature opengesteld.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.