Protocol ernstige reken/wiskunde problemen en dyscalculie

Op basis van het advies van de commissie Meijerink heeft rekenen een prominente plaats in ons onderwijs gekregen.

Aan de hand van de zogenaamde referentie niveaus is beschreven welke rekenvaardigheden een leerling minimaal moet beheersen.

 

Deze worden o.a. getoetst in het centraal examen, met ingang van schooljaar 2015-2016 wordt het resultaat van de toets onderdeel van de zak en slaag regeling.

 

Een kleine groep leerlingen, leerlingen met ernstige rekenproblemen en/of dyscalculie zal naar verwachting niet kunnen voldoen aan de minimum eis.

 

Voor deze leerlingen bestaat er, onder voorwaarde, de mogelijkheid een aangepaste toets maken.

In 2011 is door een landelijke commissie gestart met de ontwikkeling van een protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie 2 voor het voortgezet (speciaal) onderwijs. Dit protocol is gebaseerd op dezelfde visie en uitgangspunten als het protocol ERWD voor basisonderwijs.

 

Het Protocol ERWD2 beoogt een leidraad te zijn voor het ontwikkelen van rekenbeleid en het geven van goed rekenonderwijs. Goed rekenonderwijs staat of valt met de professionaliteit van leraren en leidt tot begeleiding van leerlingen die aansluit bij hun onderwijsbehoeften.

 

Dit TCC protocol heeft het bovengenoemde landelijke protocol als leiddraad genomen.

In dit protocol wordt beschreven wat wij verstaan onder leerlingen met dyscalculie en leerlingen met ernstige rekenproblemen.

 

 

 

 

Daarnaast beschrijven we in dit document op basis waarvan leerlingen in aanmerking komen voor een aangepaste toets.

 

Het doel van rekenonderwijs is functionele gecijferdheid, afgestemd op de mogelijkheden van iedere individuele leerling. Dat reikt verder dan het behalen van een rekentoets. Het gaat daarbij om adequaat handelen in functionele, dagelijkse situaties.

 

Het protocol geeft aanwijzingen om dit doel te bereiken, met name wanneer de rekenontwikkeling van een leerling niet optimaal verloopt.

 

150923 Definitief Protocol Ernstige rekenproblemen en Dyscalculie.pdf

150923 ProtocolDyscalculie.pdf

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.