Leefregels

Om ongewenst gedrag te beperken en willekeur uit te sluiten, hebben we binnen de locatie Losser voor intern gebruik een aantal afspraken geformuleerd waar alle betrokken zich aan hebben te houden.

Voor ouders en leerlingen zijn de afspraken (op hoofdlijnen) in onderstaande tekst terug te lezen.

 

 **********

 

Wat gebeurt er als je een rode kaart krijgt? (m.i.v. 1 mei 2013)

Wanneer geven we een rode kaart?

 1. Als je irritante opmerkingen maakt die de les verstoren.
 2. Als je praat/stoort tijdens de uitleg.
 3. Als je je niet gedraagt volgens de algemeen geldende schoolregels.
 4. Als je telkens in discussie gaat en je daardoor de les ophoudt.
 5. Als je niet aan het werk gaat en anderen stoort.

Zo gaat het:

 1. Je wordt uit de klas gestuurd.
 2. Je neemt alle spullen mee uit het lokaal en je meldt je meteen bij de conciërge(eerste  3 uur),of bij het meldpunt (na het 3e uur).
 3. Je krijgt een rode kaart en vult die in.
 4. Je gaat zitten in de ruimte die de conciërge je aanwijst of je wordt naar het meldpunt gestuurd.
 5. Je gaat meteen na afloop van diezelfde les naar de docent om haar/hem ook de kaart te laten invullen en om de strafmaatregel af te spreken. Ga je niet na de les naar de docent, dan volgt 1 lesuur extra straf.
 6. De strafmaatregel is altijd minimaal 45 minuten nablijven. De docent die de kaart heeft gegeven is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de straf en is daarbij aanwezig.
 7. Is de straf uitgevoerd dan lever je de kaart zo spoedig mogelijk in op het meldpunt.
 8. Indien nodig verstuurt de coördinator namens de directie  een brief naar je ouders/verzorgers met het verzoek om binnen 3 werkdagen contact op te nemen met
  jouw mentor. Deze houdt in de gaten of alles goed gaat.

 

 

 **********

 

Protocol absent m.i.v.  31 januari 2011
Spijbelen is ongeoorloofd niet aanwezig zijn in de les.

 1. De docent registreert de afwezige leerlingen.
 2. Bij ongeoorloofd verzuim worde ouders/verzorgers per omgaande in kennis gesteld.
 3. Ook de mentor ontvangt een kopie van deze brief. In de brief staat dat ouders/verzorgers binnen een   week contact moeten zoeken met de mentor.
 4. De leerling komt 2 lesuren terug voor elk afwezig uur. De adjunct handelt dit af.
 5. Bij de tweede keer spijbelen stuurt de school opnieuw een brief naar huis. De mentor ontvangt  een kopie van deze brief.  De ouders/verzorgers en de leerling hebben een  gesprek met de mentor en de coördinator van de afdeling. De leerling krijgt op dat moment een  40-urige schoolweek. (is de hele week van  8.00  uur tot 16.00 uur op school)  De adjunct handelt  dit af.
 6. Is het spijbelgedrag dan nog niet verbeterd, dan komt de leerplichtambtenaar in actie.

 

 

 **********

 

Protocol te laat komen m.i.v. 31 januari 2011.

 

1             Te laat is te laat, er is geen verschil tussen 1e en/of  andere uren.

2             De leerling haalt een gele kaart bij de conciërge.

3             De conciërge voert in in Som/ Vocus.

4             De leerling meldt zich de volgende dag om 7:45 uur bij de conciërge.

5             Is de leerling er de volgende dag niet, of niet op tijd, dan neemt de conciërge nog dezelfde dag contact op met
               de leerling.

6             De leerling moet zich vervolgens op 2 ochtenden om 7: 45 uur melden.

7             Na  5 keer te laat gaat er een brief naar huis.

8             Na 10 keer te laat komt de leerplichtambtenaar in actie.

 

 **********

 
Protocol roken m.i.v. 23 augustus 2013

 

In en rond de school mag niet gerookt worden.

We zijn een rookvrije school.

 

 

**********

 

Mobiel

Dit zijn de regels omtrent het mobieltje:

* Mobiel is toegestaan, maar niet tijdens de les.
* Eventueel aan het eind van de les voor agendagebruik.
* Buiten de lessen om voor rooster, internet etc.
* Mobiel mag niet hoorbaar zijn. Geen muziek e.d.
* Het gebruik van de mobiel voor educatieve doeleinden is toegestaan,
   mits met toestemming van de docent.
* Het maken van foto- en videoopnamen is absoluut verboden
   tenzij dit voor educatieve doeleinden is.
* Bij misbruik wordt het mobieltje ingenomen door de desbetreffende docent.

   Het wordt ingenomen voor de rest van de lesdag.

   De docent stelt zelf een sanctie. 

 

De locatiedirectie

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.