Remediërend bewegingsonderwijs

De aanleiding om RBO op te starten is om beter te kunnen aansluiten op de (on)uitgesproken behoefte van leerlingen en het bieden van passend onderwijs als school zijnde. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs zijn er leerlingen die niet mee kunnen komen t.o.v. leeftijdsgenoten. Wij als vakbekwaam LO docenten zien ik dit terug in de lessen bewegingsonderwijs en de leerlingen zelf merken dit ook op. Reacties daarbij horend zijn: “ik kan dat echt niet”, “waarom kan hij dat wel en ik niet?” , “het lukt mij toch niet” etc. Als school willen wij alle kinderen kunnen bedienen op zijn/haar beweegniveau. Om ervoor te zorgen dat deze leerlingen beter mee kunnen komen en/of aansluiting bij de rest van de klas is er sinds 2012, naast ons reguliere vak en buitenschoolse sportaanbod, remediërend bewegingsonderwijs.

 

Daarnaast sluit het aanbieden van RBO perfect aan op het plan van passend onderwijs.

Citaat passend onderwijs:

 “Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Geen kind tussen wal en schip dus.”

 

http://www.passendonderwijs.nl/

 

RBO lessen

De lessen remediërend bewegingsonderwijs zijn in principe geen andere lessen dan de reguliere bewegingsonderwijs lessen. Het verschil is dat uw zoon/dochter in een kleine groep zit met medeleerlingen die ook een bewegingsachterstand vertonen. Doordat uw zoon/dochter in een kleine groep zit, krijgt hij/zij meer persoonlijke begeleiding en kan er beter worden ingesprongen op de achterstand die uw zoon/dochter vertoont. Door gericht te werk te gaan, kan de achterstand verkleinen. Met als gevolg dat u zoon/dochter beter meekomt tijdens de reguliere lessen lichamelijke opvoeding. Daarnaast is het doel van RBO om ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter plezier heeft en houdt in bewegen.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.