Informatie met betrekking tot de rekentoets (1-8-2016)

In schooljaar 2016/2017 is de rekentoets een verplicht eindexamenonderdeel, maar het resultaat telt nog niet mee in de slaag-/zakregeling. Wel komen het cijfer en niveau (2ER, 2F of 3F) op de cijferlijst te staan.

Alle leerlingen hebben vier kansen om voor de rekentoets een voldoende te halen. De eerste kans wordt in klas 3 aangeboden. Een leerling kan, nadat hij minstens één keer de 2F toets heeft gemaakt, ook nog proberen een voldoende te halen op de 3F toets. Het cijfer op de cijferlijst is het 2F cijfer, tenzij voor de 3F toets een 6 of meer is gehaald, dan wordt het 3F cijfer op de cijferlijst vermeld. Als ouders/leerlingen hiervan willen afwijken moeten ze contact opnemen met dhr. Lanjouw.

 

Samengevat geldt voor onze TGL - leerlingen het volgende:

- de rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen VMBO en dient ten minste

  één keer te zijn afgelegd in het voorlaatste leerjaar dan wel in het eindexamenjaar.

- een leerling heeft vier kansen de rekentoets te maken, waarvan de school er ten minste

  één moet aanbieden in het voorlaatste leerjaar (klas 3).

- een leerling die in één jaar eindexamen aflegt (een gezakte leerling) heeft drie kansen.

- het cijfer van de rekentoets telt nog niet mee in de slaag-/zakregeling.

- het eindcijfer van de rekentoets en het rekentoets type (2ER/2F/3F) waarop dat is behaald

  worden vermeld op de cijferlijst.

- heeft een leerling een zes of meer gehaald voor de 3F toets, dan komt deze op de cijferlijst,

  als leerling/ouders anders willen moeten ze dit aangeven.

- in 2017 wordt de toets afgenomen in de perioden 10 t/m 23 januari,  7 t/m 20 maart en  29

   mei  t/m 9 juni 2017.

- blijft een leerling zitten of zakt een leerling, dan vervalt het behaalde cijfer.

 

Als een leerling de 2F toets heeft gemaakt kan hij/zij er voor kiezen de 3F toets te maken (3 kansen over). Hiermee verdient de leerling een vrijstelling op de HAVO als hij na 4 VMBO naar de HAVO gaat. Als de leerling naar het MBO gaat heeft deelname aan de 3F toets minder zin, omdat hier de vrijstelling slechts 2 jaar geldig is en de meeste MBO opleidingen 3 of 4 jaar duren. Om toegelaten te worden op de HAVO aan de Lyceumstraat moet minimaal een 6 gehaald zijn voor de rekentoets (2F). Op dit moment telt ook op de HAVO het cijfer van de rekentoets niet mee in de slaag-/zakregeling.

 

De 2F rekentoets duurt 60 minuten en het gebruik van potlood/pen en kladpapier is toegestaan. De toets wordt afgenomen op de computer en leerlingen mogen gebruik maken van de digitale rekenmachine in het computerprogramma.

Leerlingen waarbij is vastgesteld dat ze last hebben van Ernstige Reken- of Wiskunde Problemen (bv. Dyscalculie) kunnen een aangepaste toets (2ER) aanvragen.

Om de leerlingen goed voor te bereiden op de rekentoets is in leerjaar 1, 2 en 3 een uur rekenen in het lesprogramma opgenomen. Leerlingen kunnen zich ook voorbereiden op de rekentoets door voorbeeldtoetsen op de website van Cito en DUO te maken.

 

Op de site Cito.nl staat een filmpje waarin te zien is hoe de rekentoets tot stand komt.

 

Handige sites:

oefenen.facet.onl                               Hier vind je een officiële oefentoets van DUO

www.cito.nl                                          Hier vind je voorbeeldtoetsen met uitwerkingen en

                                                              normering.

www.beterrekenen.nl                        Je kunt mee doen met een dagelijkse rekentest op 2F-

                                                               niveau. Maar er staat vooral veel uitleg op deze site.

www.steupunttaalenrekenen.nl       De laatste inhoudelijke informatie over de rekentoets.

www.rijksoverheid.nl/rekentoets

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met  dhr. R. Lanjouw

(r.lanjouw@twentscarmelcollege.nl)

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.