Aanmelden
Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden voor het nieuwe schooljaar

Na het bezoeken van het Open Huis in januari van elk jaar (van 18.30 - 21.00 uur) en de adviezen en rapportages van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, is de tijd aangebroken om uw kind in te schrijven voor het nieuwe schooljaar.

 

Twents Carmel College Losser heeft intern de taken verdeeld om de informatie zo goed mogelijk te kunnen verstrekken.

 

In het najaar worden er op diverse basisscholen in de regio informatieavonden verzorgd voor de ouders van groep 8 leerlingen, in januari nog gevolgd door een middag met proeflessen voor de leerlingen van groep 8 en het Open Huis voor ouders en leerlingen en andere belangstellenden.

 

Omstreeks 1 maart van elk jaar volgt daarop de formele aanmelding bij de school van voortgezet onderwijs middels het aanmeldingsformulier dat bij de school is op te vragen. Uiterlijk 15 maart dienen de aanmeldingsformulieren voor het nieuwe schooljaar binnen te zijn

.

Voor extra informatie kunt u terecht bij de afdelingscoördinatoren.
Voor een oriëntatie op de bovenbouw van het VMBO Gemengd Theoretisch Leerweg klas 3 ( met een aantal te maken keuzes voor vakken en sectoren) kunt u zich in verbinding stellen met de heer Gelevert, coördinator VMBO bovenbouw.
Voor nadere informatie over de VMBO onderbouwklassen Kader Beroepsgerichte en Theoretische Leerweg is de coördinator van de afdeling de heer Wigger de aan te spreken persoon.
Voor leerjaar 1 en 2 HAVO/VWO en VWO Extra, de nieuw te starten T/H klas en de Basisberoepsgerichte Leerweg VMBO is de heer Oosting als coördinator van deze afdeling de gezochte persoon.

 

Ouders en leerlingen die na de informatieavonden en ons Open Huis nog informatie wensen dan wel zich willen aanmelden bij onze school worden uitgenodigd om maandag 19 februari 2018 om 15.15 uur een korte rondleiding in onze school aan de Oranjestraat 2 in Losser te komen maken.
Ook woensdag 7 maart om 15.15 uur is er nog eens de mogelijkheid voor leerlingen van klas 1, 2 en 3 voor komend schooljaar en hun ouders/verzorgers om deze rondleiding meet te maken, informatie te verkrijgen en in te schrijven
(Wel graag vooraf telefonisch aanmelden)

 

De genoemde personen zijn tijdens kantooruren bereikbaar via het algemene telefoonnummer van Twents Carmel College locatie Losser.

 

*********************************************

Tussentijdse aanmeldingen:

Naast de aanmeldingen voor klas 1 voor het nieuwe schooljaar, komen er in de loop van het schooljaar ook aanmeldingen binnen voor klas 1, 2 en 3 TGL.

 

Voor klas 4 worden geen nieuw aangemelde leerlingen geplaatst, een enkele verhuizende leerling uitgezonderd, dit mede omdat het Programma van Toetsing en Afsluiting al in de loop van het voorexamenjaar (klas 3) start.

 

Voor een tussentijdse aanmelding geldt dat er naast het aanmeldingsformulier een onderwijskundig rapport door de afleverende school dient te worden ingevuld. Zowel het aanmeldingsformulier als het onderwijskundig rapport en een vakkeuzeformulier kunnen worden afgehaald bij de locatie waarvoor u aanmeldt.

 

Voor tussentijdse aanmeldingen geldt dat de Commissie 10- 14 zich over het Onderwijskundig Rapport buigt en hierin de locaties adviseert. (Deze procedure kost lopende het schooljaar ongeveer een maand!) De aanmelding is pas een feit als ook het onderwijskundig rapport is ingeleverd. Dan volgt de interne melding bij de Commissie en op basis van dit advies vindt plaatsing door de desbetreffende afdeling plaats.

 

Aanmeldingsformulier, onderwijskundig rapport en vakkeuzeformulier zijn voorwaardelijk voor de aanmelding. Dan kan deze in behandeling worden genomen.

 

De plaatsing vindt plaats in de eerste weken van juni en is naast het advies van de Commissie mede afhankelijk van de ruimte binnen de organisatie

 

*********************************************

 

Schoolprofiel SWV 2302VO

Door de regionale functie van onze school maken we deel uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs te weten; het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 23-02.

  

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.