Mentor
Mentor

Mentor

De vakleerkrachten hebben de directe zorg voor de studieresultaten van de leerlingen in hun klassen. In de studiebegeleiding hebben mentoren een controlerende rol. De mentor - te vergelijken met de groepsleerkracht op de basisschool - is degene, die én voor de leerlingen én voor de ouders de eerst aanspreekbare persoon is als het gaat om studieresultaten, studieproblemen e.d. Centraal in de studiebegeleiding staan de studielessen, die in de brugklas door de mentoren worden gegeven. In het begin van de brugklas hebben deze lessen als doel de leerlingen wegwijs te maken op hun nieuwe school. Vervolgens wordt gewerkt aan het verwerven van een juiste studiehouding. Door alle lessen heen vindt begeleiding van het groepsproces van de klas plaats. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het naar elkaar luisteren, het elkaar respecteren, het discussiëren en het samenwerken. Op welke wijze we samen de school willen maken en zijn, staat centraal in de lessen aangaande normen en waarden. Al vanaf de eerste schoolweek besteden we in alle leerjaren hieraan aandacht. KWT: In de Keuzewerktijd uren is ook voor de mentoren een rol weggelegd als begeleider van het studieproces.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.