Studiebegeleiding
Studiebegeleiding

Studiebegeleiding

De taalbegeleiding, remedial teaching
Leerlingen met taalachterstand in het verplichte vak Nederlands krijgen buiten de reguliere lessen door middel van een speciaal programma hulp geboden bij het wegwerken van die achterstanden. Zo proberen we dyslexie op te sporen en daar op adequate wijze mee om te gaan in de vaklessen en hebben we extra aandacht voor zowel technisch als begrijpend lezen in leerjaar 1.

Faalangstreductie-, sociale vaardigheidsen examenvreesreductietraining
Sommige leerlingen zijn faalangstig. Voor hen geven we in het eerste leerjaar een cursus om die faalangst te verminderen. Ook zijn er (in datzelfde leerjaar) leerlingen die moeite hebben zich in sociaal opzicht gemakkelijk te gedragen. Middels de cursus sociale vaardigheidstraining leren deze leerlingen hun weg in de (soms complexe) wereld van het sociale verkeer. Leerlingen van het 4e leerjaar kunnen deelnemen aan een training om goed om te gaan met examenvrees.

VWO-Extra

In het schooljaar 2010 – 2011 zijn we gestart met een leerlijn Vwo-Extra. Binnen deze leerlijn streven we er naar de meer begaafde Vwo-leerling beter tot zijn recht te laten komen. Het gewone programma voor de leerlingen in de D-stroom wordt in minder tijd aangeboden; in de vrijkomende tijd werken de leerlingen aan speciaal voor hen ontwikkelde opdrachten of aan opdrachten die de leerlingen zelf aandragen. Op deze wijze bieden we de leerlingen meer keuzemogelijkheden die recht doen aan hun nieuwsgierigheid en interesses. Vanaf het begin wordt leerlingen geleerd academische methodieken toe te passen en zo zal in de hogere leerjaren al een (klein) deel van het programma kunnen plaatsvinden op bijvoorbeeld Saxion of UT. In het eerste leerjaar is er een aantal onderzoeksopdrachten naar eigen keuze voor de leerlingen maar ook een aantal verplichte. Zo starten we met de module ‘academische vaardigheden / werken in de Vwo- Extra stroom’, gevolgd door enige “vrije keuze- onderzoeken” en wordt een het tweede deel van het jaar ook voor alle E-leerlingen het verplichte onderdeel “oriëntatie op de klassieken” aangeboden. 

Alle leerlingen met een E-advies van de basisschool worden uitgenodigd deel te nemen aan een onderzoek van het Centrum voor Begaafdheids Onderzoek (CBO) van de Radbouduniversiteit Nijmegen. Deze test wordt afgenomen in maart. In dit onderzoek worden intelligentie en motivatie in kaart gebracht. Wanneer blijkt dat een leerling in aanmerking kan komen voor Vwo-Extra nodigen we de leerling uit een motivatiebrief te schrijven. Deze brief zal vervolgens in gesprek met leerling en ouders worden besproken. We ronden de hele toelatingsprocedure eind mei af. Begin juni krijgen alle leerlingen bericht van hun plaatsing en hun nieuwe klas voor het nieuwe schooljaar.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de adjunct-directeur Hav/Vwo de heer Theo ten Buuren.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.