Zorg
Zorg

Zorg

Zorg
Wij willen veel aandacht besteden aan de begeleiding van leerlingen. De vraag naar zorg op maat is ook van toepassing in het onderwijs. Steeds vaker is het nodig om een individueel begeleidingstraject voor een leerling te ontwikkelen. We gaan daarbij uit van de kwaliteiten van leerlingen. Om alle deelgebieden van leerlingenzorg te combineren hebben wij op onze locatie een zorgcoördinator. Haar taak is het om de zorgvraag van leerlingen en leerkrachten op te vangen en te bundelen in een plan van aanpak. Vervolgens ziet de zorgcoördinator er op toe dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Wij hebben deskundige mensen in dienst maar er zijn situaties waarbij meer deskundigheid of gespecialiseerde hulp noodzakelijk is. Waar nodig kan zij externe deskundigheid inschakelen om optimale zorg voor leerlingen te kunnen bieden. Op onze school kennen we verschillende vormen van zorg en ondersteuning. Op deze site worden de verschillende vormen kort uitgelegd. Mocht u naar aanleiding van deze teksten nog vragen hebben neem dan gerust contact op met de school. Wij zijn graag bereid om u verder te helpen. Zorgcoördinator: C. Luttikhuis

Vertrouwensinspecteur
Bij vragen of klachten over seksueel misbruik of seksuele intimidatie op school kan de leerling zich naast de schoolleiding of de vertrouwenspersonen ook wenden tot de vertrouwensinspecteur. Deze is te bereiken op het Centrale Meldpunt seksueel misbruik en seksuele intimidatie, dat iedere werkdag bereikbaar is onder het telefoonnummer 0900- 1113111 (lokaal tarief).

Helpdesk geweld en pesten
Voor vragen over geweld en pesten is een landelijk transferpunt “Jongeren, School en Veiligheid” in het leven geroepen.
Het nummer van de helpdesk is 030-2856616. Deze helpdesk vervangt de onderwijstelefoon die tot 1 april 2004 een vergelijkbare functie had.

Kindertelefoon (gratis)
Voor leerlingen bestaat er bovendien de kindertelefoon (0800-0432, anoniem, 365 dagen per jaar van 14.00 uur-20.00 uur).

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.