De TCC-Academy

 

De TCC-Academy is een intern instituut dat scholing verzorgt aan medewerkers en teams waarbij de scholing zoveel mogelijk verzorgd wordt door eigen personeel.

 

Aanleiding is dat er binnen het Twents Carmel College teamscholing en scholing van individuele medewerkers plaatsvond, waarbij de spin off naar andere teams en collega’s gering was. Er was geen formele structuur die de transfer naar andere teams of locaties mogelijk maakte. Bovendien is er - mede door ons Professionaliserings- en Loopbaanbeleid - veel deskundigheid onder collega’s waar we lang niet altijd optimaal gebruik van maakten.

 

Door de oprichting van de TCC-Aademy zien we de kans gebruik te maken van kennis en vaardigheden die aanwezig zijn onder het personeel. Daarnaast maken we gebruik van de kracht van het “van en met elkaar leren”.

 

De TCC-Academy biedt medewerkers de mogelijkheid om op een andere manier dan in hun eigen onderwijssituatie iets te doen met hun kennis en vaardigheden. Het zal een stimulans zijn om de kennis up-to-date te houden en geeft collega’s die de scholing verzorgen waardering en status. Wat we ook terug horen is dat het leereffect van scholing door eigen mensen als groter ervaren wordt.

 

Daarnaast heeft het ook een financieel aspect; externe scholing kost veel geld. Door eigen mensen trainingen/cursussen te laten verzorgen worden veel kosten bespaard.

 

De TCC-Academy richt zich in eerste instantie op 4 pijlers waarbij we ons focussen op de gebruik making van de expertise van het zittende personeel:

 

1. Nieuw benoemde collega’s.

De TCC-Academy zorgt voor een aansprekend programma voor nieuw benoemde collega’s van het TCC.

2. Thematische scholing of masterclasses

Het gaat hier om een breed en gevarieerd scholingsaanbod waar collega’s zich naar behoefte voor kunnen inschrijven.

3. Teamscholing

De TCC-Academy moet voorzien in een aantrekkelijk scholingsprogramma zodat de academy de adjuncten en de teams door middel van scholing kan helpen met vormgeven van de teamdoelen.

4. Kenniscentrum / database

Een belangrijke functie van de TCC-Academy is het kenniscentrum. Het doel is om zo veel mogelijk kennis aan de oppervlakte te brengen en dat toegankelijk te maken voor anderen.

 

De TCC-Academy heeft zijn meerwaarde inmiddels bewezen. Zowel inhoudelijk, organisatorisch maar ook de toegevoegde waarde die het heeft in de ontwikkeling van de medewerkers. Daarnaast is het een mooi voorbeeld hoe het Twents Carmel College IPB beleid kan werken voor een school.

 

Informatie over de TCC-Academy is te verkrijgen bij de coördinator Patricia Strohm.

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.