Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Door de snelle ontwikkelingen kan het evenwel voorkomen dat de vermelde informatie inmiddels achterhaald, onvolledig of onjuist is.

Twents Carmel College is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard en omvang dan ook, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie van deze website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Teksten en/of grafische voorstellingen van deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Twents Carmel College, of andere rechthebbenden worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.